Preview Mode Links will not work in preview mode

Livsråd


Mar 18, 2021

Vår käre vän Carl Stanley kommer ner till studion. Han håller sällskap och tjööööööötar göttiga prylar. Sylle berättar om dåtidens bästa tv program. Henrik är andfådd