Preview Mode Links will not work in preview mode

Livsråd

May 13, 2021

Vi hälsar på Emma Knyckare och Ina Lundström i en replokal i Göteborg.

Se allt filmat på Patreon

Stort tack till Carl Stanley

Tack och Hej!


May 7, 2021

Vi är stolta över att ha som gäster: Komikern, poeten och konstnären Peter Apelgren samt musikern, artisten, författaren och poeten Matti Ollikainen

Henrik Nyblom & Sylvester Schlegel

Bli Patreon och se hela avsnittet filmat

Stort Tack Till Carl Stanley


Apr 29, 2021

Bli Patreon och se alla avsnitten filmade


Apr 22, 2021

Myra Granberg, Karl Lundberg, Hugo Lundberg

Bli Patreon och se det filmat

www.patreon.com/livsrad


Apr 15, 2021

Gästar gör Stefan Sporsén Per Nordmark

Carl Stanley dyker upp lite med

Henrik Nyblom Sylvester Schlegel

Bli Patreon för att se det oklippt och filmat